Nasze usługi

Nasze usługi

Standardowy zakres usług zawarty w ofercie to:

  • Obsługa administracyjna, prawna i rachunkowa (wraz z windykacją należności),
  • Bieżące techniczne utrzymanie nieruchomości,
  • Utrzymanie należytego stanu sanitarnego i porządkowego budynków i terenów,
  • Realizacja zamierzeń wynikających z rocznego planu gospodarczego,
  • Wykonywanie innych niewyszczególnionych czynności (uzgodnionych ze Wspólnotą)

Po otrzymaniu od Państwa dodatkowych informacji o nieruchomości będziemy mogli uaktualnić, sprecyzować i uszczególnić oferty.

Jestem gotowy podjąć rozmowy zmierzające do wynegocjowania takich warunków umowy, które będą satysfakcjonowały obie strony i doprowadzą do zawarcia z Państwem umowy o administrowanie nieruchomością.

Nadmieniam, że swoją pracę opieram na ścisłej współpracy z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, który jest decydentem w sprawach nieruchomości. Ja zaś jestem sprawnym wykonawcą jego decyzji i zaleceń.

Każda Wspólnota ma założone konta bankowe w wybranym przez większość współwłaścicieli Banku, gdzie założona jest karta wzorów podpisów osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem bankowym (zazwyczaj jest to Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej).

Wszelkie prace wykonywane na budynku (drobne naprawy - w ramach konserwacji kosztorysowej oraz remonty - zgodnie z podjętymi uchwałami remontowymi) są wcześniej uzgadniane z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, który jednocześnie podpisuje i zatwierdza wszystkie rachunki, łącznie ze stałymi opłatami miesięcznymi od dostawców mediów jak: MPWiK, MPO, Zakład Energetyczny.

Pragnę również zaznaczyć, że to właśnie Zarząd Wspólnoty decyduje o wyborze Wykonawcy, treści zawartej umowy oraz wynagrodzeniu za dane prace na budynku. Ja z upoważnienia Wspólnoty mogę jedynie służyć fachową radą i przygotowaniem stosownej umowy w oparciu o zatwierdzone przez Zarząd warunki i uzgodnień z Wykonawcą

Jako doświadczony zawodowo Administrator preferuję obrót bezgotówkowy, który zapewnia bezpieczeństwo i zaufanie. Każdy przelew podpisywany jest przez Administratora i co najmniej jednego członka Zarządu Wspólnoty upoważnionego do dysponowania rachunkiem bankowym, co zapewnia stała kontrolę nad wydatkami. Tym samym zebranie roczne (rozliczeniowe) jest tylko podsumowaniem danego roku i nikt z współwłaścicieli nie jest zaskakiwany wykonanymi pracami oraz wydanymi na nie pieniędzmi.