Oferta współpracy

Oferta współpracy

Z uwagi na brak szczegółowych informacji dotyczących Państwa nieruchomości poszczególne pozycje wydatków na eksploatację oraz bieżące techniczne utrzymanie nieruchomości skalkulowanie zostaną w oparciu o koszy poniesione w roku poprzednim oraz uzgodnienia z członkami Wspólnoty Mieszkaniowej.

Zaliczka na fundusz remontowy ustalana jest również za porozumieniem z współwłaścicielami budynku oraz w oparciu o zatwierdzone priorytety robót na dany rok finansowy.

Jednocześnie informuję, że koszty związane z administrowaniem (wynagrodzenie) obejmują całość kosztów osobowych i rzeczowych związanych z wykonywaniem czynności administrowania, zarządu nieruchomością wspólną i pełną obsługą rachunkową.